måndag 21 september 2009

Budgeten är här!

En reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället och en fortsatt stor satsning på jämställdhet är några av Integrations- och jämställdhetsdepartementets delar i statsbudgeten för 2010.

Inom integrationsområdet är det givetvis reformen för nyanlända invandrare som är den stora nyheten.

Regeringen föreslår en reform för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare. En snabbare etablering ska åstadkommas genom att förstärka den personliga drivkraften att ta ett arbete och delta i arbetsförberedande insatser. En effektiv etableringskedja skapas genom klarare och tydligare ansvarsförhållanden mellan olika aktörer för att bättre ta tillvara den nyanländes kompetens.

Inga kommentarer: