söndag 30 augusti 2009

LAS drabbar vissa hårdare än andra

Moderaterna debatterade i helgen också turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las). För att få med sig stämman skrevs det till (sid.8) att lagen kan ställa till problem för unga och utrikes födda.

Det arbetsrättsliga regelverket i Sverige innebär en viktig trygghet för många arbetstagare. Forskning visar dock att arbetsrätten, även om den inte avgör den totala nivån på arbetslöshet och sysselsättning, kan skapa en situation där vissa grupper får en svagare förankring på arbetsmarknaden och svårare att få jobb. Arbetsgivare kan finna att det blir för dyrt att satsa på någon vars erfarenhet är begränsad eller svår att bedöma. Det drabbar vissa hårdare än andra, inte minst ungdomar och utrikes födda.

Inga kommentarer: