måndag 31 augusti 2009

42 procent klarade medborgarskapstesten i Danmark

För att bli medborgare i Danmark krävs, förutom en lång rad andra villkor som t.ex. självförsörjning, ett avklarat medborgarskapstest. Resultatet av sommarens prov visar att 42,1 procent av 2566 provdeltagare klarade av att svara rätt på minst 32 av 40 frågor.

Inga kommentarer: