söndag 23 augusti 2009

Allt svårare för migranter

Visumkrav sätter stopp för EU-medborgare

Det har varit pinsamt för EU att EU-medborgare sökt asyl i Kanada. Nu har nya regler med krav på visum för tjeckiska medborgare lett till att antalet asylsökande därifrån har minskat. Senaste månaden har endast tre personer sökt asyl jämfört med 155 de två veckorna före visumkravet. Nicholas Fortier från medborgarskaps- och migrationsdepartementet säger att "Åtgärden har uppfyllt målet att kraftigt minska antalet asylsökande." Migrationsminister Jason Kenney har tidigare anklagat tjeckiska medborgare för att missbruka Kanadas asylsystem genom att söka asyl istället för söka tillstånd att invandra som ekonomisk invandrare. Han sade att varje asylsökande i genomsnitt kostar de kanadensiska skattebetalarna $29.000.

Förslag om minskade möjligheter att arbetskraftsinvandra i Storbritannien

Migration Advisory Committee har lagt fram förslag till den brittiska regeringen att minska möjligheten att arbetskraftsinvandra. Minister Lord West sade i en kommentar att det nya poängsystemet för invandring visat sig vara ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att uppfylla behoven hos den brittiska arbetsmarknaden.

"Mot bakgrund av den ekonomiska nedgången har vi tagit ytterligare steg för att vara mer selektiva när det gäller vilka invandrare som kommer till Storbritannien och att ge inhemska arbetstagare möjligheter att fylla vakanserna på arbetsmarknaden."

Inga kommentarer: