onsdag 1 juli 2009

85 shariadomstolar i Storbritannien

Tankesmedjan Civitas har undersökt förekomsten av shariadomstolar i Storbritannien. Författaren Denis MacEoin kommer i rapporten Sharia Law or 'One Law For All' fram till att det finns 85 sådana domstolar och att det finns fall där shariadomstolarna inte tillåter att en muslimsk kvinna får gifta sig med en icke muslimsk man om han inte konverterar till islam. En sådan kvinnas barn tas ifrån henne tills hon gifter sig med en muslimsk man. Polygami betraktas som lagligt och en hustru har ingen rätt till några ägodelar vid en skilsmässa (Världen Idag).

Denis MacEoin menar att shariadomstolar skapar ett tudelat juridiskt system som håller muslimer och icke-muslimer inför olika standarder. Det är en utmaning mot individens rättigheter och friheter och mot rätten att leva i ett samhälle så fritt som möjligt från etnisk-religiös splittring eller gruppers anspråk på överlägsenhet och en särskild status.

Rapporten har skapat många rubriker i Storbritannien. Men rapporten har också anklagats för att vara dåligt underbyggd. Inayat Bunglawala skriver i The Guardian att det förekommer shariadomastolar, men han menar att domstolarna inte ska demoniseras. Det förekommer både muslimska och judiska skiljedomstolar och de dömer bara i civila mål.

Sharia councils deal mainly with marital disputes, with the most common referrals being from Muslim women who have approached the sharia councils to grant them an Islamic divorce (khul'a) because of the refusal of the husband to agree to do so.

Orthodox Jewish communities have a similar set up with their Beth Din courts. They are regarded as a form of alternative dispute resolution. But I'm not aware of MacEoin accusing the Beth Din courts of "communal claims to superiority" and "special status".

The supremacy of English law has always been acknowledged by Beth Din courts that have existed and operated for decades in the UK. Never has the authority of English law been questioned in relation to the arbitration offered by the Jewish courts, so why then the fuss concerning sharia councils that operate under exactly the same regulations?

Alternative dispute resolution (ADR) refers to the mechanism by which people can voluntarily settle their civil disputes with the help of a third party without having to resort to a formal court hearing. They are meant to help relieve pressure on an already overburdened court system.

Inga kommentarer: