lördag 20 juni 2009

Överraskande områdeseffekter

Lars Lindvall, IFAU, studerar i rapporten ”Bostadsområde, ekonomiska incitament och gymnasieval” om bostadsområdenas karaktär påverkar valet av gymnasielinje hos ungdomar. Ett väntat resultat: I områden där många har låg utbildning söker få ungdomar en teoretisk gymnasielinje. Och ett oväntat: Invandrarungdomar (i första och andra generationen) som bor i invandrartäta områden har en större sannolikhet än invandrarungdomar med samma förutsättningar i andra områden att söka till en teoretisk linje. Det senare resultatet är intressant eftersom det motsäger resultat från tidigare studier.

Inga kommentarer: