onsdag 10 juni 2009

Ovärderlig kunskap inför Obamas arbete med en ny migrationspolitik

Nästa vecka träffar Barak Obama Kongressen för att börja de politiska diskussionerna om hur USA:s framtida migrationspolitik ska se ut. Inför mötet höll Center for Global Development tillsammans med Harvard University’s Center for International Development en forskarkonferens, Beyond the Fence, för att uppmärksamma relaterade frågor.

konferenshemsidan går det att ta del av alla papper och presentationer och de ger en fantastisk möjlighet att sätta sig in i dessa frågor. Konferensen hade ett uttalat mål att plädera för att migrationen bör ses utifrån ett globalt utvecklingsperskeptiv.

Part of the challenge is that the immigration question has historically been examined from a receiving country perspective. Despite the tremendous gains that people from and in developing countries experience from migration and remittances, the global immigration discussion remains firmly focused on the economic, political and cultural implications for developed countries and their citizens.

Attempts to link immigration to development strategies are complicated by the traditional ways of thinking about development. Most development efforts focus on the welfare of people in poor countries rather than people from poor countries.

Inga kommentarer: