onsdag 10 juni 2009

Om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Sverige och Norge

Det kommer uppgifter från både Sverige och Norge om det besvärliga arbetet med att hantera ensamkommande barn och ungdomar som inte har asylskäl.

Sverige: Allt fler ensamkommande, asylsökande ungdomar försvinner från boenden i kommuner och hos Migrationsverket. Till och med maj i år har 62 gått under jorden, lika många som under hela fjolåret. Orsaken tros vara att ungdomarna fått avslag på sina asylansökningar och därför inte törs återvända hem.

Migrationsminister Tobias Billström (M) anser att det är uteslutet att de som håller sig gömda ska få sina asylansökningar prövade på nytt.

– Det är ju väldigt angeläget att folk som får avslag på sina asylansökningar respekterar detta, oavsett vilken ålder man befinner sig i, säger ministern till Ekot.


Norge: Hittills i år har 930 ensamkommande barn sökt asyl i Norge, vilket är en rekordsiffra. Nu vill arbets- och integrationsminister Dag Terje Andersen göra det lättare att skicka tillbaka dem.

De allra flesta av de minderåriga som söker asyl har inte skyddsbehov, skriver tidningen Verdens Gang. Men 90 procent får ändå stanna i Norge, eftersom myndigheterna inte lyckas hitta föräldrarna i hemlandet.

– Barnen och ungdomarna kommer för att de ska kunna jobba och skicka hem pengar, eller senare kunna ansöka om familjeåterförening.

Dag Terje Andersen föreslår i en krönika i onsdagens Verdens Gang att Norge inrättar internatskolor och omsorgscenter i ungdomarnas hemländer, så att ensamkommande barn kan skickas dit. Han hänvisar till att Nederländerna har byggt liknande center.


Norge inför också en rad reformer för att minska inströmningen av asylsökande, t.ex. ska fler skickas tillbaka om det finns trygga zoner i hemlandet och det kommer att krävas dokumenterad identitet för att få stanna av humanitära skäl.

Inga kommentarer: