torsdag 4 juni 2009

24-årsregeln har halverat andelen unga med utländsk bakgrund som gifter sig

2002 införde Danmark 24-årsregeln. Den innebär bland annat att båda partnerna måste vara 24 år för att en boende i Danmark ska kunna gifta sig med en icke-EU medborgare. Det finns också krav på egenförsörjning, viss boendestandard och att de som gifter sig ska deponera en ansenlig summa pengar som säkerhet.

Nya uppgifter från Rockwoolfondens forskningsenhet visar att reformen har haft mycket stor påverkan på giftermålsmönstren för personer med utländsk bakgrund. Andelen "icke-västliga" invandrare (kvinnor) som är gifta vid 23 års ålder har halverats mellan 2002 och 2008, från 46 procent till 19 procent. Forskarna gör bedömningen att de politiska reformerna står för omkring 60 procent av förklaringen medan resten är en fortgående anpassning till övriga ungdomars giftermålsmönster. 24-årsregeln har också inneburit att det tidigare mycket stora antal bröllop som skedde under sommarmånaderna har minskat. Antalet giftermål är nu betydligt mer jämt fördelade över året. Fenomenet "sommarbrudar" har alltså begränsats.

Att allt färre unga kvinnor med icke-västlig bakgrund gifter sig i Danmark innebär att Sverige numera har en större andel som är gifta bland denna grupp.

Forskarna kommenterar resultaten i Copenhagen Post.

Marie Louise Schultz-Nielsen, one of the authors behind the study, was surprised by the findings.

‘Marriage patterns normally change quite slowly, but this is a significant change in just a few years,’ said Schultz-Nielsen. ‘I don’t think I have ever seen anything similar in all the years I’ve been researching immigration.’

The reduction in the number of young woman from an immigrant background getting married is likely to affect the economy positively, according to Swedish professor Eskil Wadensjo, who has examined the economic effect of immigration on Denmark for more than a decade. His studies in the late 90s showed that immigration from non-Western countries was costing Denmark 10 billion kroner annually.

‘With young immigrants now waiting to get married, they can manage to get an education or a job and get a foothold in the labour market before they get married and have children,’ said Wadensjo.

Inga kommentarer: