söndag 10 maj 2009

Gudmundson försvarar sin linje om Sverigedemokraterna

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson försvarar idag sin linje att Alliansen bör samarbeta med Sverigedemokraterna.

Det vore naturligtvis bättre om de samhällsproblem som ligger bakom Sds framgångar kunde lösas. En smidigare arbetsmarknad, ett fungerande rättsväsende, en skola där barnen lär sig något, etcetera. Men det kommer inte att hända inom överskådlig tid. Invandring kommer fortsätta att vara en ekonomisk belastning för svensk ekonomi. Invandrare kommer att fortsätta vara överrepresenterade i kriminalstatistiken. Detta är högst reella samhällsproblem som Sds stora röstetal är en reaktion på.

En borgerlig regering kan inte lita på att Sd röstar för dess politik, bara för att en borgerlig regering har en allmänt bättre politik än en vänsterregering. En borgerlig regering måste försäkra sig om det lilla partiets stöd. Därav köttbenen. Det behöver inte vara stora saker. Ett löfte om att inte införa rätt till vård för så kallade papperslösa. Ett löfte om en SOU om invandringens kostnader eller invandrares brottslighet. Ett löfte om skärpta straff för sexualbrott. Jag tror Sd kommer att nöja sig med ganska lite. De är angelägna om att visa att de vill ta ansvar, och dessutom är de inte så politiskt erfarna i förhandlingarna. Men helt gratis tror jag inte att det blir. Regeringspartierna kommer att få kompromissa, kanske rentav med sina kärnvärderingar.

1 kommentar:

Fyrvaktaren sa...

Via Integrationsbloggen läser jag att SvD-journalisten Gudmundsson anser, att de borgerliga bör försäkra sig om Sd:s stöd, inte genom att kasta till partiet stora köttben, bara små.

En drastisk och nödvändning åtstramning av invandringen kan det förstås inte bli tal om.

Invandringens nuvarande storlek är antagligen helig i den politiska korrekthetens kyrka. Och ej förhandlingsbar!

Så Sd:s skall köpas med bjäfs. Tja, det är möjligt att partiet låter sig köpas, men knappast dess väljare.

För de vill se en radikal förändring.

En märkbar minskning av utgifter, kriminalitet och islamisering. Inga speciella rättigheter för religiösa eller etniska minoriteter utan lika rättigheter och skyldigheter för alla medborgare! Det som prästerna i den politiska korrekthetens kyrka kallar "intolerans".

Men faktum är att Sd inte har fel. Faktum är att de som anser att Sd har fel, men ändå måste blidkas, är de som har fel. Som tappat kontakt med verkligheten. Politiska bimbos helt enkelt.

Fakta är kung.

Till exempel att invandring inte är lösning på låga födelsetal.

Att låga födelsetal inte är något långsiktigt problem, eftersom ett överskott gamlingar automatiskt dör bort och inte ersätts av ett nytt överskott, eftersom det föds färre barn.

Invandringen däremot permanentar den demografiska obalansen. Leder till ny brist på sjukvårdspersonal, dagispersonal, lärare, etc., eftersom invandrarna tar med sig barn som behöver sjukvård, dagis, skola, etc.

Vidare leder en befolkningsökning till ökade trafikproblem och behov av satsningar på infrastruktur. Förutom bostadsbrist och stigande bostadspriser.

Dessutom finns flera studier som visar på att vi inte har arbetskraftsbrist och inte kommer att få det. Att prognoser ofta slår fel.

Trots att politikerna vet detta, så ljuger de oss fulla med amsagor om att vi kommer att ligga och torka i vårt urin på långvården och pensionerna kommer att urholkas om vi inte får mer invandring.

En annan sak som man är ytterst förtegen om är alla blufflyktingar. Människor som saknar asylskäl, och som reser hem på semester till landet de flytt från.

Alla ni partier som skall bemöta Sd:s förmenta lögner, hur bemöter ni det? Ni uppträder som att ni hade bättre översikt och mer fakta, fast ni bara ljuger.

Ni vet att hälften av alla från norra Irak återvänder på semester till hemlandet i väntan på permanent uppehållstillstånd. Ändå tiger ni om det!

Sedan har vi detta med gemensam värdegrund. Hej och hå! Vi importerar massor med anhängare av hederskulturer. Fler än vi hinner omvända. (Ironi.) Vi importerar islamofascister, som man inte kommer att kunna hindra från att få en svensk militärutbildning. Tänk en medlem i Osama Bin Laden Fan Club i ett jasplan!

Tron att man kan ha massinvandring från väldigt annorlunda kulturer är så naiv så att det omöjligt kan ge några vuxenpoäng. Det är skamligt och äckligt och våra barnbarn kommer att förbanna oss.

Låt oss inse vad det handlar om: u-hjälp på hemmaplan för att skäggiga PK-ister på Södermalm skall må bra.

Inse också att det inte går att ha ett mångkulturellt samhälle och yttrandefrihet. Om en minoritet, som kanske blir en majoritet (se på Rotterdam och Amsterdam!), har ömma tår, så tvingas omgivningen att anpassa sig, genom att inskränka vad man kan eller får säga.

Till slut går inte att utan risk för lagbrott kritisera invandring med hjälp av fakta, som kan väcka anstöt, och leda till missaktning för en etnisk grupp.

De som reducerar problemet till en rigid arbetsmarknad och för höga skatter är antingen idioter eller sociopater.

RealtidRajaniemiTom PaineEconomist View


Salon

Guardian