söndag 10 maj 2009

Diskriminering i anställningsprocessen vanligare på Irland än i Sverige

En undersökning av The Economic and Social Research Institute Discrimination in Recruitment: Evidence from a Field Experiment visar att arbetssökande i Irland har dubbelt så stor chans att få komma på anställningsintervju om namnet är irländskt snarare än utländskt klingande.

Undersökningen bygger på så kallad "situation testing" där riktiga ansökningshandlingar med likartade meriter men med olika namn skickas till arbetsgivare.

Risken att bli diskriminerad för en person med utländskt klingande namn på Irland var betydligt högre än i tidigare liknande undersökningar, till exempel i Sverige.

Läs mer här.

Inga kommentarer: