tisdag 19 maj 2009

Debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik

På Europaportalen förs just nu en debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Tanken är att politiken ska slutförhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och mynna ut Stockholmsprogrammet.

Enligt Bodil Ceballos (Mp) ser vi ett race-to-the-bottom där länderna försöker övertrumfa varandra med en så restriktiv asylpolitik som möjligt. Sveriges regering är enligt henne inget undantag.

Hans Wallmark (M) svarar att en samordning och koordinering av EU:s asyl- och flyktingpolitik kan leda till att fler personer kan komma in. För ett land som Sverige vilket under 2007 tog emot bortåt hälften av alla irakier som sökte sig till EU-området vore det inte dumt med gemensamt ansvarstagande, menar Wallmark.

EU behöver en gemensam asyl- och migrationspolitik och EU behöver fler invandrare för att klara framtidens välfärd. Det menar Inger Segelström (S) som i parlamentet drivit igenom att inte bara välutbildad arbetskraft utan också andra grupper ska kunna komma till EU och arbeta. Hon menar att det gör skillnad om höger eller vänster får styra över asyl och migrationspolitiken i EU.

Migrationsminister Tobias Billström (M) och EU-kandidat Hans Wallmark (M) skriver avslutningsvis att det är positivt att Inger Segelström delar synen att Sverige och EU behöver fler människor som väljer att flytta hit för att arbeta, oavsett utbildningsnivå eller om de är hög- eller lågkvalificerade. De menar att det är viktigt att EU fortsätter arbetet med att skapa ett gemensamt asylsystem så att vi blir av med det asyllotteri vi ser i dag, där det spelar större roll i vilket land en asylansökan lämnas in än vilket faktiskt skyddsbehov man har.

Inga kommentarer: