tisdag 19 maj 2009

Ännu en studie om sfi

Bara i år har det kommit fler studier om sfi än under hela 2000-talet. Så känns det ivarjefall. IFAU har idag gett ut rapporten Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte går sfi?

En kort sammanfattning:

De som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) står oftare närmare arbetsmarknaden än de som deltar. Det finns dock en grupp icke-deltagare som inte arbetar alls och som har socialbidrag eller saknar känd försörjning.

Läs mer på IFAU:s hemsida.

Inga kommentarer: