onsdag 15 oktober 2008

Välfärdsreformer blir kvinnofällor

Folkpartiet tänker följa upp vårdnadsbidragets effekter på jämställdheten och integrationen. Till Svenska Dagbladet säger Birgitta Olsson, ordförande i folkpartiets kvinnoförbund, att vårdnadsbidraget är "särskilt negativt för de kvinnor med invandrarbakgrund, som redan står långt från arbetsmarknaden. Det visar erfarenheterna från Norge och Finland, säger hon.

– Om man säger sig ha en politik som ska minska utanförskapet, ser till att man lär sig svenska tidigt, integreras och får en chans att göra rätt för sig och vara oberoende så blir det här kontraproduktivt
."

En annan välfärdsreform som riskerar att försvåra integrationen är anhöriganställningarna. Min f.d. kollega på Integrationsverket Ammar Makboul varnar för att anhöriganställningarna är en kvinnofälla i Kommunförbundets nya rapport om integration. (Sid.78)

Allt fler arbetslösa män, och i ännu högre grad kvinnor, från andra länder sköter på kommunens uppdrag sina gamla föräldrar genom så kallade anhöriganställningar.

– Här har det exploderat, säger Ammar Makboul vid Kista-Rinkebys stadsdelförvaltning i Stockholm.

Han och många andra är kritiska till den här typen av äldreomsorg och rädda att den kan bli en invandrarfälla som mest slår mot kvinnor i marginaliserade bostadsområden och en början på en socialt allt mer uppdelad äldreomsorg.

Anhöriganställningen kan te sig som ett enkelt sätt för framför allt kvinnor att försörja sig. För de äldre verkar det bekvämt att få bo kvar hemma, få prata sitt hemlands språk och samtidigt hjälpa sitt vuxna barn till ett jobb. Men lösningen är inte bra för någon av parterna, menar Ammar Makboul.

Kvinnorna blir isolerade, får ingen träning i att prata svenska och hamnar allt längre från den svenska arbetsmarknaden. De äldre får inte den professionella omsorg eller den hjälp med kontakter med det svenska samhället som de skulle behöva. Det finns också en risk för att båda överdriver omsorgsbehovet för att få ihop fler timmar och därmed en ersättning som det går att leva på.

– Det är en tillbakagång till förlegade könsroller där fattiga invandrade äldre tas om hand av sina döttrar i hemmen.

2 kommentarer:

Linn sa...

Jag håller med om att det är dumt att det blir en fälla för kvinnor från vissa regionen och kulturer. MEN jag tycker ändå att vårdnadsbidraget är en fantastisk möjlighet för mig som förälder att själv kunna uppfostra och umgås med mitt lilla barn de första och _så_viktiga åren. Det är ett litet bidrag, som tillsammans med att jag arbetar lite extra på obekväma tider på dygnet gör att jag och min man kommer att slippa skola in vår lilla 1-åring. I Sverige är förskolan en helig ko som inte får kritiseras, i vilken ALLA barn ska fostras (offras...) i jämställdhetens namn!

För vårdnadsbidrag sa...

Håller med om att det kommer att säkert kommer att utvecklas till en fälla för invandrade kvinnor. Men man har ju samtidigt inte sett några direkta initiativ från samhället att underlätta dessa kvinnors integration på svenska arbetsmarknaden tidigare. Därför kan jag tycka att vårdnadsbidragets vara är bättre än dess icke vara även för denna grupp.
Dessutom tycker jag vårdnadsbidraget innebär en ökad valfrihet för alla.