tisdag 14 oktober 2008

Om Reinfeldt, socialbidrag och flyktingmottagning

Eftersom statsminister Reinfeldts uttalande om socialbidrag och flyktingmottagning under partiledardebatten blivit en så stor fråga vill jag reprisera ett gammalt inlägg om just det. Att Reinfelt menar att flyktingpolitiken står bakom högre socialbidrag är inget konstigt. Sveriges modell för flyktingar går ut på att man lever på socialbidrag under de första åren. Stor invandring av flyktingar ökar därför alltid kostnaderna för socialbidrag - oberoende hur integrationen fungerar långsiktigt. Att sedan den långsiktiga integrationen också har gått relativt dåligt är en annan historia.

Reprisen:

Jesper Bengtsson på Aftonbladets ledarredaktion fortsätter att angripa regeringen för att antalet socialbidragstagare ökar. Hans argumentation är ohederlig.

Jesper Bengtsson vet mycket väl att det är de senaste två årens rekordstora flyktinginvandring som förklarar att trenden med minskat socialbidragstagande är bruten. Han använder till och med det faktum att antalet flyktingar som fick ekonomiskt bistånd ökade under 2007 med 27 procent som ett argument mot regeringen. "Den grupp som är mest marginaliserad på arbetsmarknaden fick det alltså ännu svårare."

Den svenska introduktionsmodellen

Den svenska modellen för att introducera nyanlända flyktingar och invandrare är att staten ersätter kommunerna för de kostnader som kommunerna har för socialbidrag/introduktionsersättning för nyanlända invandrare. När en flykting kommer till en kommun börjar kommunen betala ut bidrag till den som invandrar. Bidraget registreras hos Socialstyrelsen som socialbidrag. Det är tänkt att invandraren ska bli självförsörjande, men det brukar dröja - delvis på grund av att kommun och stat vill att den nyanlända ska gå igenom ett introduktionsprogram med språkundervisning m.m. Det är tänkt att introduktionen ska ta cirka två år. Det innebär att antalet registrerade socialbidragstagare automatiskt ökar med en ökad flyktinginvandring. En misslyckad introduktion följs också ofta av av vidare försörjning av socialbidrag vilket Socialstyrelsens statistik också visar. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år.

Antalet nyanlända invandrare har ökat

Om vi räknar med att en nyanländ invandrare i genomsnitt stannar i ett introduktionsprogram i två år så har antalet sett ut så här mellan 2005-2007:

2005: 17 883 i introduktion med socialbidrag som försörjning
2006: 35 813 - "" -
2007: 59 180 - "" -

Det är en ökning av antalet nyanlända flyktingar i introduktionsprogram under 2007 med 65 procent. Att antalet flyktingar med socialbidrag bara ökade med 27 procent under 2007 får i det sammanhanget ses som en framgång.

Vad vill Aftonbladet?

Den ökning av socialbidragstagandet som sker beror på att Sverige har bedrivit en generös flyktingpolitik och att man gett amnesti till många som länge levt "under jord". Vad jag vet så vill inte Aftonbladets ledarredaktion att Sverige ändrar sin flyktingpolitik så att den blir mer restriktiv. De har snarare stått bakom den svenska linjen. Därför är deras angrepp på regeringen ett stort hyckleri. Om landet hade haft en invandringspolitik likt den danska hade antalet socialbidragstagare varit mycket mycket lägre. Är det vad Aftonbladets ledarredaktion vill?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker det är ohederligt att kalla det för en generös flyktingpolitik. Generös för vem? Korrekt vore att benämna det en ickefungerande invandringspolitik eftersom en minoritet av de som släpps in är flyktingar i ordets rätta bemärkelse och generositet väl knappast kan vara att släppa in fullt arbetsföra människor och sedan passivisera dem tills de hamnar i ett permanent och samhällsskadligt utanförskap. Håller du inte med?

Emil sa...

Jag diskuterar inte med anonyma.