lördag 18 oktober 2008

Tyska perspektiv på migration och integration

Tyska Spiegel slår till igen med två oumbärliga analyser av migrations- och integrationsfrågan i Europa.

För det första en artikel om den pakt för migration som alla 27 medlemsstater i EU ställde sig bakom under veckans möte.

För det andra en artikel om alla de hundratals moskéer, ofta med extravagant arkitektur, som planeras i Europa.

The pace of new mosque construction is unlikely to slow in the coming decades, either. "You've got to decide how to handle this architectonic outgrowth of immigration," says Reinhold Zemke, a Berlin urban planner and mosque expert.

Inga kommentarer: