måndag 20 oktober 2008

Folkpartiet och Socialdemokraterna byter plats

I Sverige fortsätter diskusionen om flyktingmottagningen. Lite överraskande ställde sig Folkpartiets representant i SKLs styrelse bakom utredaren Monica Werensfels-Röttorps förslag att skapa en så kallad bosättningslag, som överlämnades till integrationsminister Nyamko Sabuni tidigare i år.

- Det är inte acceptabelt att ett fåtal kommuner tar sig rätten att slippa ta ansvar för flyktingmottagande.

Det säger Lennart Gabrielsson (fp), 3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kommunalråd i Sollentuna, med anledning av folkpartiets reservation i SKLs styrelse angående remissvaret på utredningen om ny organisation för flyktingmottagning (SOU 2008:58).

Folkpartiet är det enda parti som ställer sig bakom utredaren Monica Werensfels-Röttorps förslag att skapa en så kallad bosättningslag, som överlämnades till integrationsminister Nyamko Sabuni tidigare i år. Om inte kommunerna själva på frivillig väg kommer överens om hur kommunerna i en region ska ta emot flyktingar ger bosättningslagen länsstyrelserna befogenheten att ytterst tvinga en kommun att ta emot flyktingar.


Tidigare har Socialdemokraterna efterlyst för kommuner tvingande regler för flyktingmottagning. Enskilda socialdemokratiska riksdagsmän har lämnat in motioner där de vill ha sådana regler. Den 3 oktober lämnade t.ex. över 20 socialdemokrater in en motion om att i lag reglera alla kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Att Socialdemokraterna i SKLs styrelse inte vill ha en sådan lag är därför märkligt. Folkpartiet och Socialdemokraterna har tillfälligt bytt plats i frågan.

Bosättning i Danmark

Går vi över sundet till Danmark hittar vi ett för kommuner och flyktingar mer tvingande system för flyktingmottagning. I Danmark lägger staten fast kvoter som fördelar flyktingmottagningen. Varje region tilldelas ett antal platser. Regionen får sedan bestämma hur antalet platser ska fördelas inbördes. Om de inte kommer överrens så bestämmer staten fördelningen.

En flykting som får uppehållstillstånd i Danmark omfattas av reglerna i integrationslagen om boendeplacering. Det innebär att Udlændingeservice avgör i vilken kommun flyktingen ska bo. Beslutet kan inte överklagas. Udlændingeservice ska i sitt beslut ta hänsyn till den generella integrationen av flyktingar i Danmark – att det sker en spridning av utlänningar, men ska också ta hänsyn till flyktingarnas personliga förhållanden. Kommunen avgör sedan var flyktingen ska bo. 2009 förväntas kommunerna ta emot 1000 flyktingar. Två tredjedelar placeras på Jylland. Köpenhamn ska inte ta emot några flyktingar under året.

3 kommentarer:

Luke sa...

Läste att någon plockat fram statisktik från SCB som visade att 62% av den totala socialbidragskostnaden i sverige gick till utrikesfödda/flyktingar. Var det inte de som skulle rädda välfärden?

Emil sa...

Flyktinginvandring lär inte rädda välfärden. Man tar inte mot flyktingar för att tjäna på det utan av humanitära hänsyn.

Jag har skrivit om det här

http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/06/socialbidragskostnaderna-visar.html

Men Luke - håll dig till ämnet! Detta inlägg handlade ju om bosättning och flyktingmottagning.

peter sa...

Det är väl en demokratifråga, som även i förlängningen ställer Lukes inlägg på sin spets. Södertäljes, malmös eller Göteborgs socialbidragskostnader contra Kungsbackas, Sjöbos eller Vällinges. I kommunala perspektiv kan den lilla väljaren lättare påverka politiska frågor. Även känner denne sig påverkad av frågorna i högre grad än om staten pådyvlar kostnader över huvudet på väljare och beslutsfattare.

I en utopiskt demokratiskt samhälle ligger makten nära väljaren.

Har vi valt flyktingmotagning i politiska valrörelser så att väljarna fått ta ställning? Den frågan är förmodligen förmodligen mindre kontroversiel om man definierar flyktingen enligt FN och avtal som Sverige ingått med FN.

Hur ser den veklighet ut som kommunerna skall hantera efter det ena direktivet efter det andra till migrationsverket? Och den totala kolapsen i utdelningen av PUT. Vem är det som skall betala kalaset? Den är ju de som aldrig har blivit tillfrågade om vi är villiga att omfördela resurserna som betalas in till skattekistan i ett av världens högsta skattetryck.

Demokrati är ett skämt nu för tiden, allt mer flyttas besluten bort från väljarna. Men betala dyrt för ingenting skall vi.