onsdag 22 oktober 2008

Att ställa krav är att bry sig?

Socialdemokraterna tar avstånd från krav

För mig är det svårt att förstå att det ska behöva vara så kontroversiellt med krav. Veronica Palm, socialdemokratisk talesperson i migrationsfrågor, har kraftfullt förnekat att socialdemokraternas politik har några krav alls på den som invandrar.

De gånger vi nämner ordet krav ... är när vi diskuterar krav på en flexibel och individanpassad svensk undervisning och krav på att arbetsgivare ska följa de fackliga reglerna. Detta är områden där vi fortsatt kommer att ställa hårda krav.

De enda krav som finns är alltså på "samhället". Individen som invandrar är uppenbart så omyndig att det inte går att förvänta sig någonting. Alla talar om att bryta omhändertagandeperspektivet, men ändå återfaller alla politiker i denna fullständiga krav- och normlöshet.

Miljöpartiet tar avstånd från moderaternas och socialdemokraternas kravlinje

Miljöpartiet vill också vara med och ta avstånd från krav. I Aftonbladet anklagar Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom och Bodil Ceballos migrationspolitisk talesman för Miljöpartiet de Gröna och riksdagsledamot Moderaterna och Socialdemokraterna för att vara främlingsfientliga och bedriva nationalistisk politik. Vad är det då de stora partierna har gjort? Jo, de har uttalat ordet krav.

Den senaste tiden har både socialdemokraterna och moderaterna trappat upp sin främlingsfientliga retorik. Den 26 augusti publicerades en debattartikel med rubriken ”Ställ tydliga krav på våra invandrare” av bland annat migrationsminister Tobias Billström (m) på DN Debatt. Trots att Veronica Palm (s) kritiserade Billström i en tv-sänd debatt efteråt kontrade Palm med en debattartikel i samma stil veckan därpå. Det går inte att tolka på annat sätt än att Sveriges största partier trappar upp sin nationalstatsvurmande retorik...

Vissa krav är rimliga

Den stora majoriteten som invandrar till Sverige gör det frivilligt. Då är det inte mer än rätt att staten ställer upp de kriterier/krav som gäller för att få invandra och bo i landet. Utan sådana kriterier skulle vi i princip ha fri invandring. Det kan möjligtvis vara något att sträva efter men är just nu orealistiskt. Som invandrare till Sverige får du omedelbart tillgång till i stort sett samhällets alla rättigheter. Att kunna försörja sig själv och sin familj, lära sig språket och vara laglydig är det minsta man kan begära av personer som vill leva och bygga sin framtid i Sverige.

15 kommentarer:

Maria Ferm sa...

Jag tycker du missar en sak när du pratar om att vissa krav är rimliga. Självklart är det så. Samma krav ska gälla för alla som bor i Sverige, alla ska ha lika rättigheter och lika skyldigheter. Vi vänder oss däremot starkt emot att ställa ytterligare krav på vissa grupper bara för att de är födda i ett annat land.

Emil sa...

Nya invandrare saknar ju något som vi andra lär oss i skolan: kunskap om landet, språk osv. Det minsta man kan kräva är att invandrare gör en seriös ansträngning att studera dessa ämnen för att t.ex. bli medborgare.

Dessutom tillhandahåller staten gratis försörjning och utbildning för att lära dessa ämnen. Att då inte ställa några krav på den som invandrar är ju bara löjligt. Andra studenter lånar till sin utbildning och betalar tillbaka...

Alla andra stora invandringsländer (Kanada, Australien, USA, Norge Storbritannien m.fl. länder) gör detta som den mest naturliga sak i världen, utan att det ser som utpekande av invandrare eller främlingsfientlighet.

Jag vidhåller att vi idag, till skillnad från vad du tycker, har en ensidig integrationspolitik i Sverige. Vi ställer stora krav på att samhället ska anpassa sig, men inte krav på den som invandrar. Det är inte balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Maria Ferm sa...

"Nya invandrare saknar ju något som vi andra lär oss i skolan: kunskap om landet, språk osv."

Hur vet du att alla i Sverige lär sig det? Ska de som bor i norra Sverige o bara pratar finska också tvingas lära sig svenska eller gäller det bara de som är födda i ett annat land?

Om det ska finnas krav på språk, så ska det ju rimligen gälla för alla i landet - inte bara vissa.

Samma sak med "kunskap om landet".

Maria Ferm sa...

Jag tycker inte argumentet "men alla andra gör ju så" är intressant. Vi behöver inte följa andra länders dåliga exempel.

Emil sa...

"Ska de som bor i norra Sverige o bara pratar finska också tvingas lära sig svenska eller gäller det bara de som är födda i ett annat land?"

Självklart ska alla som vill bli medborgare kunna svenska (eller nåt av våra fyra minoritetesspråk). När man blir medborgare ingår man i en politisk demokratisk gemenskap. Då är det lämpligt att kunna prata med andra svenskar.

Ett land får ju ställa upp vilka kriterier de vill - inom genevekonventionens ramar - för invandring. Management of migration brukar det kallas. Det är inte fel för att land att ställa upp kriterier som gör att vi tjänar mer på invandringen än idag. Migration är ingen välgörenhet.

Maria, du gör dig bara löjlig, och nyanlända invandrare en björntjänst, om du behandlar dem som barn.

Emil sa...

Jag anser att vi bör lära av länder som hanterar migrationen bättre än oss. Med önsketänkande och idealism kommer man tyvär inte så långt.

Maria Ferm sa...

"Självklart ska alla som vill bli medborgare kunna svenska (eller nåt av våra fyra minoritetesspråk). När man blir medborgare ingår man i en politisk demokratisk gemenskap. Då är det lämpligt att kunna prata med andra svenskar."

Ska detta gälla för alla som är medborgare också? Eller ska endast krav ställas på de som vill ingå i den demokratiska gemenskapen, medan de som redan ingår slipper undan?

"Maria, du gör dig bara löjlig, och nyanlända invandrare en björntjänst, om du behandlar dem som barn."

På vilket sätt är det löjligt att vilja ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett urprung istället för att ställa högre krav på utpekade grupper? På vilket sätt är lika rättigheter att behandla vissa som barn?

Luke sa...

Det är självklart att det blir högre krav på en invandrare eller flykting! De ska under kortare tid lära sig mer än den infödde. Precis som om jag hade fått jobba som bara den av mig om jag flytt eller emigrerat till tex Irak eller Afghanistan. Jag hade säkert försökt att utnyttja systemet och hade väntat att systemet hade ställt krav på mig. Men att som nu helt kravlöst släppa in är inte bra för oss eller de som invandrar. "

Luke sa...

Jag tycker man måste skilja på bilisten som ser att alla andra kör åt fel håll på motorvägen och lämmeln som bara följer med alla andra lämmlar. I frågan om invandringen borde alla med sunt förnuft se att sverige är som bilisten som tycker alla andra kör åt fel håll...

Luke sa...

Det har oftast varit lättare att vara infödd i ett land. Jag känner många invandrare som har större kunskaper och insikter om vårt land, än du har, Maria Ferm. Detta trots att de har genom gått det kravlösa mottagandet. De har som tur är ställt krav på sig själv och lyckats.

Maria Ferm sa...

@ luke: "Det har oftast varit lättare att vara infödd i ett land. Jag känner många invandrare som har större kunskaper och insikter om vårt land, än du har, Maria Ferm. Detta trots att de har genom gått det kravlösa mottagandet. De har som tur är ställt krav på sig själv och lyckats"

Det tror jag absolut att du har. Just därför blir det så absurt att klumpa ihop människor i gruppen "invandrare" och ställa ytterligare krav på just dessa människor.

Emil sa...

Maria, det är motsatsen till att klumpa ihop människor i gruppen "invandrare".

Om staten ställer upp tydliga kriterier för integrationen kan var och en som invandrar utforma sin egen strategi för att lära sig språk och bli självförsörjande.

Idag sitter människor av tiden i ofta meningslösa utbildningsinsatser utan att vara motiverade.

Släpp loss invandrares egna kraft att ta ansvar.

Integrationsvän sa...

Intressant snabb replikskifte i denna fråga. Bra med bloggdebatt! Ett kort inlägg dock: visst måste individens/samhällets mål efter invandringen vara att försöka integrera invandraren in i den arbetsmarknaden så snart som mäjligt- dels för att individen ska kunna känna sig dealktig och tillfredsställd samt att samhället ska vinna på det- dvs ett s k win-win situation. Detta är inget konstigt,men vad somliga glömmer när de jämför Sverige med Kanada/USA/Storbritannien i dessa frågor, är att i dessa länder förekommer inte diskriminering på arbets-, bostadsmarknaden etc på samma sätt som i Sverige/Danmark. I USA/Kanada hör det (nästan) till slaveriets tider att en meriterad arbetssökandes anställningsansökan ska ignoreras/kastas i papperskorgen bara för individens etniska bakgrund. Detta stämmer ju inte riktigt med verkligheten i Sverige/Danmark. Det har ju till och med lyfts fram ett antal ggr i medier (vilket är positivt). Det finns t om flertalet exempel på andra generationens invandrare, som erhållit svensk utbildning men ändå finner det avsevärt svårare att få jobb i jämförelse med sina etniskt svenska kurskamrater. Att integrationen i Nordamerika går bättre beror alltså inte enbart på krav/vilja, utan också på att dörrarna (till arbetsmarknad/bostadsmarknad) står öppna.

Emil sa...

Ja, det är kul med snabb debatt även om man kanske inte får fram sina bästa argument på så sätt. Jag har stor respekt för personer som Maria Ferm med engagemang och goda intentioner. Jag delar mycket av hennes värderingar. Men efter att ha arbetat länge med dessa frågor har jag blivit mycket mer pragmatisk. Jag försöker se vad som verkligen fungerar på lång sikt. Inte att endast skylta med mina goda intentioner.

Kraxpelax sa...

Olof Palme! Lena Gräns! Cats Falck! Carl Algernon! Ingvar Heimer! Hilding Eek! Gunnarsson! Makarna Winbergh!

http://kraxpelax.blogspot.com/