söndag 15 maj 2011

Forskningsöversikt om mångfald i organisationer

Regionplanekontoret och Länsstyrelsen i Stockholm bedriver tillsammans ett regionalt utvecklingsarbete för att göra organisationer mångfaldsorienterade, inte minst när det gäller etnicitet och utländsk bakgrund. Drivande i arbetet är min vän och fd. kollega Evert Kroes.

I mars 2011 publicerades den gemensamma arbetsrapporten Hur ser det ut? som beskriver hur mångfalden ser ut på Stockholmsregionens arbetsställen med fokus på personers härkomst. Nu i maj har den tredje delen i rapportserien om integration och mångfald getts ut. Vad vet vi? - En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer är en sammanställning av svensk och internationell forskning kring frågor om integration och mångfald. Där beskrivs Stockholmsregionen som en "paradox" i meningen att den tillhör de högst rankade i världen avseende tolerans, samtidigt som studier, exempelvis från OECD, pekar på att bristande integration är en av regionens viktigaste svagheter. I rapporten konstateras också att det inte går att finna några raka och enkla samband mellan mångfald inom en organisation och dess prestationsförmåga.

1 kommentar:

Daniel sa...

Kan man inte säga att det är samma mönster som går igen överlag i det här landet? Det finns - främst från storstadsbor - en självupplevd tolerans gentemot utlandsfödda, medan man i praktiken håller sig så långt borta ifrån dem som möjligt. Jag tänker främst på journalistkåren som häckar på Söder och inte i Rinkeby. Eller missförstår jag inlägget?
Tack för en bra blogg.