onsdag 9 mars 2011

Utredning föreslår tidsbegränsad sfi

Min gode vän Birgitta Ornbrant lämnade idag över betänkandet "Tid för Snabb Flexibel Inlärning" (SOU 2011:19) till biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni. Pressträffen kan ses här. Utredningens uppdrag var att "undersöka hur fler nyanlända ska kunna lära sig svenska snabbare genom att reglerna ändras för under hur lång tid det är möjligt att delta i svenskundervisning för invandrare (sfi)". Jag var sakkunnig i utredningen, men lämnade efter ett halvår.

Utredningens förslag är relativt omfattande och innebär stora förändringar för kommunerna vilka idag ofta använder sfi som en insats för arbetslösa med bristfälliga språkkunskaper.

Utredningen har kommit fram till en tidsbegränsning som innebär att en nyanländ invandrare måste börja läsa sfi senast ett år efter första folkbokföringsdagen. Den sammanlagda studietiden får inte överstiga två år. I likhet med vad som gäller inom övrig vuxenutbildning ska det vara möjligt att göra uppehåll under studietiden. Rätten att delta i utbildning i svenska för invandrare föreslås upphöra helt efter fyra år från den dag en person första gången folkbokfördes i en kommun. Under studietiden ska man själv kunna bestämma studietakt och längden på eventuella uppehåll så länge det sker inom den bestämda fyraårsperioden.

Inga kommentarer: