tisdag 22 mars 2011

Ny handbok om europeisk diskrimineringslagstiftning

I den svenska diskussionen om diskriminering hänvisas det ofta till europeisk och internationell lag. Det är dock inte lätt att navigera i den snårskog av konventioner, lagar och rättsfall som finns. Därför är det utmärkt att det nu kommit en handbok om europeisk diskrimineringslagstiftning. Dessutom utlovas en svensk version inom kort. Ännu bättre.

Handboken baseras på rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska Unionens domstol. I boken behandlas bakgrunden till den europeiska diskrimineringslagstiftningen (bland annat FN:s människorättskonventioner), diskrimineringskategorier och rättfärdigandegrunder, lagstiftningens räckvidd (inklusive vem som skyddas) och diskrimineringsgrunder, till exempel kön, funktionshinder, ålder, ras och nationalitet.

Med tanke på den senaste tidens fall i Sverige kring religiös diskriminering är det intressant att ta del av europeisk rättstillämpning när det gäller religion på sid 111. Läs mer och ladda ner handboken här.

Inga kommentarer: