måndag 14 februari 2011

Utvärdering av den norska medborgarskapslagen

Oxford Research har på uppdrag från den norska regeringen genomfört en utvärdering (Rettigheter og tilhørighet. Evaluering av statsborgerregelverket) av deras medborgarskapslagstiftning. Några resultat:

* Medborgarskap är mer attraktivt för invandrare som kommer från länder utanför Europa, USA och Australien. Dessa söker norskt medborgarskap även om de måste överge sitt gamla. För att även andra ska välja att bli norska medborgare ber författarna regeringen överväga möjligheten att tillåta dubbelt medborgarskap.

* Att bli medborgare är främst är en praktisk fråga och har inte någon större känslomässig betydelse. Norskt medborgarskap verkar inte leda till ökad (arbetsmarknads)integration. Det finns till och med tecken på att naturalisering har en liten negativ effekt när det gäller tillhörighet, sysselsättning och inkomst. Det beror enligt utvärderingen på att medborgarskapet ger större möjligheter att resa tillbaka till ursprungslandet under kortare eller längre perioder.

"...citizenship seems to be connected to the acquisition of rights and protection. Increased possibilities for mobility and protection seems to be the principal reason for applying for Norwigan citizenship, especially for those immigrants from Asia, Africa and South America."

* Kraven för att bli medborgare, t.ex. dokumenterad norska- och medborgarskapsutbildning, upplevs inte som något stort hinder för att bli medborgare. Det gör däremot principen om ett medborgarskap. Där finns en tydlig målkonflikt mellan staten och potentiella medborgare.

Författarna menar också att regeringen bör förtydliga målen med medborgarskapspolitiken och ge politiken en starkare teorietisk grund samt att medborgarskapsceremonierna inte har någon praktisk effekt för integrationsprocessen.

Inga kommentarer: