lördag 19 februari 2011

Beräkning av invandringens ekonomiska effekter i Danmark

Den danska liberala tankesmedjan CEPOS har publicerat en rapport där invandringens ekonomiska effekter i Danmark beräknas. Deras resultat visar att invandrare (och deras barn) från "mindre utvecklade länder" innebär en kostnad för samhället, medan det är omvänt för invandrare från andra länder. De föreslår också en rad reformer för att vända invandringen till en vinst.

“Det fremgår, at indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande svækker de offentlige finanser med knap 16 mia. kr. i 2010. Der er derfor et betydeligt potentiale for at forbedre nettobidraget. Det kan hjælpes på vej ved, at man belønner beskæftigelse og gør indkomstoverførslerne mindre generøse. Sådanne initiativer kan eksempelvis bestå i en styrkelse af optjeningselementet for at kunne modtage start- og kontanthjælp, førtidspension og andre ydelser, ligesom der for indvandrere kan stilles krav om, at der tegnes forsikringer mod sygdom, invaliditet etc. Hvis man i højere grad skal tiltrække højproduktive udlændinge, kan det hjælpes på vej ved at sænke skattetrykket og herunder den øverste marginalskat,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Endelig vil lavere mindsteløn eller indslusningsløn øge beskæftigelsen for indvandrere og efterkommere med få uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det vil betyde, at også personer med beskedne færdigheder, men i øvrigt vilje til at arbejde, kan skabe sig en tilværelse i Danmark til gavn for både dem selv og samfundet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.


Nu när jag är inne på ämnet så verkar det som att professor Jan Ekberg nu har publicerat sina resultat från ESO-rapporten Invandringen och de offentliga finanserna på engelska.

Inga kommentarer: