tisdag 10 augusti 2010

DO:s studie om diskriminering på bostadsmarknaden

Diskrimineringsombudsmannen har undersökt diskrimineringen på bostadsmarknaden genom en sk. praktikprövning. De redovisar följande resultat:

* Diskriminering uppkom i större utsträckning på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden.
* Diskriminering förekom både i stora städer, mellanstora städer och mindre orter.
* Diskriminering påverkade grunden etnisk tillhörighet i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna.
* Diskriminering i mer indirekt bemärkelse avspeglades i båda studierna och för samtliga diskrimineringsgrunder men var mer påtagligt riktad mot personer med utländsk bakgrund i uthyrningsstudien och mot finska romer och muslimer i mäklarstudien.
* Bristande tillgänglighet gjorde att personer med funktionsnedsättning i praktiken utestängdes från vissa bostäder och områden.


Läs mer och ladda hem studien här.

Inga kommentarer: