torsdag 5 augusti 2010

Årets mångfaldsbarometer är här

Förutom att mäta hur svenskar ställer sig till olika typer av påståenden om mångfald har 2010 års mångfaldsbarometer tittat närmare på inställningen till olika typer av slöjor.

En stor majoritet av den svenska befolkningen anser att det är oacceptabelt att bära de ansiktstäckande slöjorna burka (88,8%) och niqab (86,2%) i skolsammanhang eller på arbetsplatsen. När det gäller slöjorna hyab och shayla är inställningen den delvis motsatta. En majoritet, om än inte lika stor, anser det vara acceptabelt (62,6% respektive 59,4%) att dessa bärs.

Lite kul att undersökningen kom i samband med den debatt som följt Björklunds (Fp) förslag om att kunna förbjuda burka inom skolan.

Inga kommentarer: