tisdag 22 juni 2010

Om företagare med utländsk bakgrund i Sverige

Tillväxtverket har nyligen gett ut antologin Möjligheternas marknad. Den ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige. 15 forskare har bidragit till antologin.

Inga kommentarer: