torsdag 20 maj 2010

Tips om nya rapporter

Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

SCB har publicerat sin årliga redovisning om studenter med utländsk bakgrund på universitet och högskolor.

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

Ny studie från tankesmedjan Fores om svenska kommuners behov av invandring

I studien menar FORES att sveriges kommuner måste arbeta mer aktivt för att locka invandrare till sig. Annars urholkas befolkningsunderlaget för mycket för att välfärd och offentlig service kan upprätthållas.

-I den debatt som idag florerar i kölvattnet av krisen och främlingsfientliga partiers framfart, sprids myten att ökad invandring leder till högre arbetslöshet och mer av sociala utgifter. Vår studie visar att så är inte verkligheten. Kommuner och regioner som har hög grad av invandring och lyckas med integrationen, har högre tillväxt än de som inte attraherar invandrare, säger Martin Ådahl, chef för FORES.

1 kommentar:

ddayperspective sa...

Det är bara om man är så korkad att man tror på utopin ständigt ökande BNP som fler behövs till arbetstillfällen som inte finns och inte heller kommer finnas därför att Sverige och den industrialiserade delen av världen är inne i en postindustriell fas där allt färre måste försöja flera och produktioner kommer begränsas av en rad olika faktorer som både har med miljö och lönsamhet att göra. Av den anledningen blir varje ny invandrad istället en onödig belastning eftersom undersökningar visat att snittiden innan en flykting har kunnat bli självförsörjande genom eget arbete varit inemot 10 år. Vad tror ni blir resultatet av färre arbetstillfällen?