måndag 15 februari 2010

André Gerin: Därför förbjuder vi burkan i Frankrike

André Gerin är parlamentariker för kommunistpartiet i Frankrike och ordförande i den parlamentariska kommission som föreslår förbud mot heltäckande slöja. Det är intressant att läsa hur han och fransmännen resonerar.

Vissa muslimska kvinnor vill bära burka av religiös övertygelse. Ska de inte få göra det på bussen eller tåget?

–Nej, det är omöjligt att de vill bära burka. De är indoktrinerade. Dessa kvinnor är gående kistor som förvandlats till militanta krafter. De följer ett medeltida tänkande, men nu måste de anpassa sig till värderingar som gäller i dagens Frankrike och Europa. Det har länge inte varit politiskt korrekt att ifrågasätta islam. Men nu måste vi börja försvara vårt sätt att leva. Och vi ska hjälpa kvinnor med heltäckande slöja att bli befriade.

Räcker det inte med regler mot burka på vissa offentliga platser, som skolor, sjukhus och statliga myndigheter? Varför en nationell lag?

–Därför att vi vill löpa hela linan ut. Burkan tillhör medeltiden, punkt slut. Den ska bort helt och hållet, och vi vill inte ha några halvmesyrer. Det är fråga om att försvara våra värderingar, den allmänna ordningen, säkerheten och relationen mellan människor.

Men ett burkaförbud kan tas som en provokation som snarare radikaliserar muslimer.

–Knappast. Flertalet förstår vad det handlar om: man måste kunna identifiera personen och burka hör inte hemma i vårt västliga samhälle. På sikt bör burkaförbud gälla överallt på allmän plats, även gator och torg. Burkadebatten är inget specifikt franskt problem, det finns i hela Europa. Och jag är beredd att kämpa för detta – även om jag ibland är rädd för min egen säkerhet.

Inga kommentarer: