tisdag 12 januari 2010

Utbildningsnivån avgörande för om invandring har en positiv eller negativ effekt på en regional arbetsmarknad

Hur påverkar invandringen regionala arbetsmarknader? Den frågan ställer sig Jens Suedekum, Katja Wolf och Uwe Blien i studien Cultural Diversity and Local Labour Markets. Studien rör förhållanden i Tyskland, men resultaten kan vara relevanta för svenska förhållanden eftersom analysen utgår från den regionala nivån vilket borde öka jämförbarhet av resultaten.

Studien visar att effekterna av invandring på den regionala arbetsmarknaden i Tyskland beror på sammansättningen av invandrarna. Högutbildade invandrare tenderar att öka sysselsättning och löner för inrikes födda. Den positiva effekten är särskild stor om invandrarna kommer från en mångfald av länder. Lågutbildade invandrare har däremot en negativ inverkan på inrikes föddas sysselsättning och löner. Den negativa effekten är mindre om invandrarna kommer från en mångfald av länder. Volymen av invandrare spelar också roll. En stor volym av högutbildade invandrare har en positiv effekt medan det när det gäller lågutbildade invandrare påverkar inrikes födda negativt.

Skilled foreign workers affect native employees on regional labour markets quite differently than low-skilled foreign workers. The presence of high-skilled foreign workers can be regarded as a positive production amenity from a regional perspective, especially if this group is diversified in terms of national and cultural backgrounds. For low-skilled foreign workers results are different. The larger is the size of this group, the lower is regional productivity. Yet, conditional on the size of the low-skilled foreign workforce, we still find positive productivity effects associated with their diversification.

Inga kommentarer: