måndag 18 januari 2010

Som ringar på vattnet

Uppgifterna från Solna kommun på DN-debatt och i andra medier om att uppemot 80 procent av de nyanlända invandrarna har jobb efter ett år sprider sig som ringar på vattnet. Nu senast uppmärksammas det i Västerviks-Tidningen och i Norrköpings Tidningar.

I landet som helhet dröjer det sju år innan 50 procent i denna grupp har egen försörjning. Men i Solna, granne till Stockholm, med 25 procent invandrare, har inemot 80 procent av nyanlända jobb efter ett år.

"Invandrare söker sig hit för de har hört hur bra det fungerar", säger Malin Appelgren, kommunalråd för Kristdemokraterna.

Snabbt tas kontakt med varje nyanländ, det sker kompetensutveckling och, tack vare god kunskap om näringslivet på orten, effektiv matchning mot arbetstillfällena.

Det är så regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska arbeta. Den tilldelas därför extra resurser för att landet runt göra det Solna hållit på med i tio år.

Men som det nu ser ut skulle alltså Solna och andra ambitiösa kommuner få sämre förutsättningar att driva sitt framgångsrika arbete vidare, när AF bygger upp sin verksamhet.


Det är märkligt att de debattörer som under så lång tid kritiserat integrationspolitiken i Sverige nu kommer till kommunernas försvar. Istället för att försvara ett 25 år gammalt system med kommuner som ansvariga borde de ta sig en titt på Solna kommuns uppgifter. Det är möjligt att de arbetar utmärkt med målgruppen, men jag kan samtidigt slå vad om att inte 80 procent har arbete efter ett år i kommunen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, varför inte ge Arbetsförmedlingen en chans? Majoriteten av alla kommuner har uppenbarligen misslyckats. Och i Solna kan de ju samarbeta, värre än så är det inte.

Håkan Åberg sa...

Ja, man kan också fråga sig vad det är för slags invandrare som kan bosätta sig i Solna. Jag har en stark känsla att t.ex. genomsnittlig utbildningsnivå skiljer sig rätt drastiskt mellan Solna och t.ex. Botkyrka. Jag tror också att existensen av Karolinska Institutet & Karolinska Universitetssjukhuset har betydelse för vad för slags invandrare vi hittar i Solna.