måndag 18 januari 2010

Kreationist?

Jag är inte så väl insatt i teologi. Men visst verkar det som att Mats Wahlbergs avhandling i teologi med titeln Att se naturen som skapelse: Hur anti-cartesiansk medvetande- och perceptionsfilosofi omformar naturlig teologi är ett försvar av kreationism.

I sin avhandling Seeing Nature as Creation utgår Mats Wahlberg ifrån att Darwins evolutionsteori är korrekt, men argumenterar för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.

Någon som är mer insatt? Och hur förhåller sig akademin till trosfrågor? Kan man skriva en vetenskaplig avhandling till försvar för kreationismen?

Inga kommentarer: