onsdag 9 december 2009

Varför Norge?

Varför söker sig asylsökande till ett specifikt land? I detta fall till Norge. Det är frågan i Jan-Paul Brekke och Monica Five Aarsets rapport Why Norway? Understanding Asylum Destinations.

En intressant detalj som framkommer är att många asylsökande bestämmer sig till vilket land de ska söka sig under resan till Europa. Det handlar ofta om tips och förslag från släktingar och bekanta och sällan om egna kunskaper om det land i vilket de slutligen hamnar. För andra är nätverk i destinationsländerna avgörande, också för att ordna logistiken att kunna ta sig till landet i fråga. När det gäller dessa fall är destinationslandet avgjort i förväg.

En del asylsökande har kontakter och nätverk i flera länder. I dessa och andra fall där den som söker sig till Europa inte har målet att söka sig till ett specifikt land spelar ländernas asylpolitik en viktig roll. Hög sannolikhet att få asyl och en rättvis prövning samt möjligheterna till familjeåterförening är faktorer som avgör vilket land den asylsökande väljer.

Inga kommentarer: