torsdag 10 december 2009

Så drabbas Norges integrationsarbete av finanskrisen

Integreringskartet är en årlig översikt av de integrationspolitiska utmaningarna i Norge. Årets rapport handlar om effekterna av den ekonomiska krisen.

The global financial crisis is expected to affect migration flows around the world, but it is too soon to predict how this will manifest itself. Norway, however, has only been mildly affected compared with other countries, and opportunities for finding work remain good. It is therefore most likely that Norway will continue to be attractive to labour immigrants, and that many settled labour immigrants will remain in the country. This means that labour immigrants will continue to be a key target group for integration initiatives.

Eftersom Norge har haft en mycket omfattande arbetskraftsinvandring de senaste åren handlar flera av artiklarna om just detta. Kommer arbetskraftsinvandringen att fortsatt vara stor? Blir arbetskraftsinvandrare som förlorar jobbet kvar i Norge? En av rapportens artiklar handlar om hur den ekonomiska krisen påverkat invandrares ställning på arbetsmarknaden i Sverige, skriven av professor Jan Ekberg.

Hela rapporten kan läsas här.

Inga kommentarer: