måndag 14 december 2009

Socialdemokraterna säger nej

Socialdemokraterna har nu meddelat att de kommer att avslå hela regeringens proposition för nyanlända invandrare.

Regeringen misslyckas med att skapa förutsättningar för nyanlända invandrare att få jobb. Regeringens förslag saknar helhetsperspektiv och har tydliga brister när det gäller bosättning för asylsökande och nyanlända. Det menar Socialdemokraterna, som därför vill avslå hela regeringens proposition.

– Nyanlända invandrares etablering i Sverige, möjligheter att få en bra bosättning och förutsättningar att komma i arbete, är avgörande för en framgångsrik integration. Regeringen misslyckas med att lägga förslag som kommer till rätta med de stora problem som enskilda nyanlända möter, säger Socialdemokraternas integrationspolitiske talesperson Luciano Astudillo.


Hela motionen går att hämta via pressmeddelandet.

Inga kommentarer: