lördag 19 december 2009

Att vara muslim i Stockholm och 10 andra europeiska städer

Open Society Institute har gett ut studien Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities, där Stockholm är en av de undersökta städerna. Så här sammanfattar de resultatet av studien:

Runt 20 miljoner muslimer lever inom den europeiska unionen, huvudsakligen i huvudstäderna och i de stora industristäderna. De är en heterogen och växande befolkning som utgörs av både medborgare och nyanlända invandrare. Även om majoriteten av muslimerna är en bestående och integrerad del i stadens mönster är det fortfarande många av muslimerna som möts av diskriminering och misstankar. Denna sammansatta situation ställer Europa inför en av dess största utmaningar – hur man på ett verkningsfullt sätt ska kunna garantera lika rättigheter och social sammanhållning i ett klimat präglat av politisk och social oro, ekonomisk kris, samt snabbt ökande mångfald.

Det finns stora skillnader mellan städerna när det gäller t.ex. attityder och nationell identitet. I Stockholm litar befolkningen (muslimer och övriga) på sina grannar, muslimer har en svag känsla av lokal tillhörighet och få ser sig själv som svenskar. Nästa år kommer rapporter om de elva olika städerna.

Inga kommentarer: