onsdag 23 december 2009

75 000 beviljades asyl inom EU 2008

Eurostat har redovisat antalet asylsökande som fick skydd inom EU 2008. Detta motsvarar mer än en tredjedel av världens beslut om beviljande av skydd, och det gör EU till den region som har det högsta antalet asylsökande som fått
skyddsstatus.

Fem länder står för två tredjedelar av alla som beviljats skydd: Frankrike (11 500), Tyskland (10 600), Storbritannien (10 200), Italien (9 700) och Sverige (8 700).

I Sverige beviljades 27 procent av de asylsökande skydd i första instans, vilket ligger ungefär på EU-snittet som var 28 procent. I andra instans beviljade Sverige 49 procent vilket är betydligt över genomsnittet inom EU som är 24 procent. När det gäller andelen som beviljas skydd utmärker sig Finland som beviljade 39 procent av de asylsökande i första instans och 87 procent i andra instans.

ps. Eurostat har också nyligen redovisat antalet utländska medborgare i de olika medlemsstaterna.

Inga kommentarer: