tisdag 10 november 2009

Invandring en stor ekonomisk vinst för Nya Zeeland

I Nya Zeeland har de tillsatt ett omfattande forskningsprogram, The Economic Impacts of Immigration (EII), som finansieras av departementen. Syftet är att förstå sambandet mellan invandring och ekonomi, t.ex. de kort- och långsiktiga ekonomiska effekterna av invandring för att utveckla regeringens migrationspolitik.

Bland annat gör man som en del av programmet regelbundna undersökningar hur invandringen påverkar de offentliga finanserna, liknande den rapport som Jan Ekberg nyligen gjorde för situationen i Sverige. Till skillnad från Sverige bidrar invandringen i Nya Zeeland till en stor ekonomisk vinst.

The study estimates that this migrant population had a positive net fiscal impact of $3,288m in the year to 30 June 2006. The study estimated migrants contributed a total of $8,101m through income taxes, GST and excise duties. Estimated fiscal expenditure on the migrant population was $4,813m. This includes government spending on education, health, benefits/allowances and superannuation. In total migrants contributed 24.7% of government revenue and accounted for 18% of government expenditure.

Som en del av programmet har de också undersökt hur invandringen påverkar sysselsättning och löner för de som bor i landet. Resultatet är det samma som brukar framkomma i liknande studier i andra länder:

* Overall, immigrants do not have a negative effect on the wages of the New Zealand-born population.

• The largest impact that inflows of recent immigrants have is on the wages paid to recent immigrants themselves (e.g. in areas with more recent immigrants in a particular skill group, recent immigrants are paid less than in other geographic areas).

• Immigrants are found to compete most with other immigrants with similar skill levels.

1 kommentar:

G sa...

Intressant! Om jag tolkade statistiken rätt så hade NZ 240 asylsökande 2008/09, varav 72 personer fick uppehållstillstånd. Att jämföra med 20581 personer som fått uppehållstillstånd på grund av arbete 2009.
NZ verkar föra en mer Kanadensisk invandringspolitik långt från det svenska socialbyråtänket.

Totalt har NZ tagit emot 15114 flyktingar sedan 1997.