onsdag 16 september 2009

Lotsar i regeringsförklaringen

Det är lite kul för mig och mina kollegor att lotsarna nämndes i Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring.

Det har blivit enklare och mindre kostsamt att anställa. Särskilt de som står längst från arbetsmarknaden. Nystartsjobben och instegsjobben har gett människor – många gånger unga, äldre eller utrikesfödda – en förankring på arbetsmarknaden de tidigare saknat. Inom kort presenteras ett lotssystem för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för alla och särskilt unga har gett nya möjligheter till jobb. Med reformerna i sjukförsäkringen öppnas dörrar tillbaka för människor som tidigare stängts ute. (sid.8-9)

Inga kommentarer: