torsdag 3 september 2009

EU på väg mot en politik för vidarebosättning av flyktingar


Kartan är hämtad från en artikel i BBC News om vidarebosättning till Europa. Den visar att Sverige är det land i Europa som tar emot flest vidarebosatta flyktingar. Nu föreslår EU-kommissionen ett EU-program för att vidarebosätta flyktingar.

Under the new scheme EU nations would decide together every year which refugee groups should be given priority for resettlement, and receive more money from a joint fund to give them a new home. Member states which resettle will receive an extra 4,000 euros (£3,523) per resettled person from the European Refugee Fund.

En ambition med programmet är att flyktingströmmen över medelhavet ska minska i och med att det går att komma till Europa som flykting på annat sätt. Erfarenheter från Australien visar dock att det inte finns något klart samband mellan organiserad vidarebosättning av flyktingar och antalet personer som söker asyl.

Inga kommentarer: