tisdag 25 augusti 2009

Uppmaningar i Arena om att ta strid för invandring och mångkultur

Det nya numret av Arena handlar till stor del om migrations- och integrationspolitik och hur man ska tolka och förhålla sig till Sverigedemokraternas framgångar.

Devrim Mavi skriver att väljarna förtjänar en migrations- och asylpolitik värd namnet och inte hukning inför SD:s problemformuleringar och påhittade siffror om "massinvandringen". Vidare:

Man måste våga prata om rasism även om det komplicerar politiken. Enkla förklaringsmodeller om svikna arbetare och aningslösa politiker faller på sitt eget grepp. Måhända kommer SD in i riksdagen vid nästa val. Men den egentliga katastrofen skulle vara de övriga partiernas inriktning. Faran ligger i att etablerade partier anpassar sin retorik till ett marginellt rasistiskt missnöjesparti. Så här ett år kvar till valet 2010 vinner de som avslöjar rasismen och försvar av migration i valrörelsen. De som vågar ta strid för en på allvar generös asylpolitik och som kan gjuta nytt liv i den integrationspolitiska debatten.

Bengt Westerbergs resonemang är liknande. Också han efterlyser att "de etablerade partierna av och med övertygelse (bör) framhålla att mångkultur kan vara berikande och inte utgör något hot mot demokratin och självbestämmandet. Och då måste också visionen av det mångkulturella, dynamiska och rikare samhället bli tydligare än den är i dag.

Inga kommentarer: