tisdag 18 augusti 2009

Rekordstort invandringsöverskott trots lågkonjunktur

Mitt i den värsta lågkonjunkturen fortsätter invandringen till Sverige att öka, vilket visar att det inte finns något samband mellan migration och situationen på arbetsmarknaden i landet. SCB:s statistik för första halvåret visar att invandringen fortsätter att vara stabilt hög medan utvandringen minskar.

Under det första halvåret ökade Sveriges folkmängd med 36 012 personer. Ett stort invandringsöverskott på 27 097 personer ligger främst bakom folkökningen. Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring.

Inga kommentarer: