fredag 21 augusti 2009

Rapport om somalier i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har publicerat en rapport om somaliernas deltagande i arbets- och samhällsliv i Norge. Där konstateras:

Statistik och forskning bekräftar att många somalier står inför stora utmaningar i mötet med den norska välfärdsstaten. Många somalier har låg inkomst och är beroende av offentliga transfereringar. Låg utbildning och lite arbetslivserfarenhet kan göra det svårt att tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser och andra kvalificerade åtgärder. Det finns behov av insatser för lågutbildade och andra anpassade tjänster.

Somalierna har ofta begränsad vana att förhålla sig till skriftlig information, och det finns ett stort behov av tillrättalagd information. Både forskning, erfarenheter från departementen och expertgruppen bekräftar att det behövs tydlig kommunikation av krav och förväntningar från samhället om deltagande i arbets- och samhällsliv. Sådana krav och förväntningar måste förmedlas tydligt och kort efter ankomsten till Norge.
(min översättning)

I rapporten föreslås bland annat stärkta integrationsinsatser för kvinnor i introduktionsprogrammen och språkutbildningen.

2 kommentarer:

mafuta sa...

Finns det inte en väldigt intressant bok om hur det går för Somalier i Sverige jämfört med Minneapolis?

Emil sa...

Jodå, den är utgiven av mina goda vänner på Zufi.

http://zufi.net/page008.html#Publikationer