tisdag 9 juni 2009

O Canada! Our home and native land!

Till som tätt lyfts Kanada fram som förebild inom integrationsområdet. Nu senast genom att deras ambassadör talat på Länsstyrelsen Skånes integrationskonferens. Mitt i all denna Kanada-hype är det viktigt att påminna sig om två fakta.

1. Sverige har en minst lika öppen integrationspolitik som Kanada, med lika rättigheter från dag ett. I Kanada upplever många att landet, som i Sverige, är dåliga på att ta tillvara invandrad kompetens.

2. Kanada väljer sina invandrare, både genom att plocka ut de mest kvalificerade flyktingarna för vidarebosättning eller genom ett poängsystem för arbetskraftsinvandrare. Från artikeln i Sydsvenskan:

Kanada gör en gradering med ett poängsystem som bygger på vilken utbildning man har, ålder, erfarenheter, om man har några kroniska sjukdomar, hur bra man pratar engelska eller franska och om man har några sparade pengar.

Sverige använder inte flyktingpolitik på det sättet. Har man behov av skydd, ska man inte få avslag på grund av att man är analfabet, sjuk eller gammal.

Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff ser ingen cynism i att Kanada väljer bort människor med sämre utbildning.

– Vi vill ha folk som har en bra chans att lyckas i det nya landet.

Inga kommentarer: