tisdag 2 juni 2009

Heder och imamer m.m.

De senaste dagarna har det kommit en rad rapporter och utspel som har med den "kulturella" aspekten av mångfald att göra.

Den statliga utredningen Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi föreslår att det inte bör bildas en särskild imam-utbildning i Sverige, men att det kan finnas behov av vidareutbildning för imamer inom det ordinarie utbildningssystemet.

Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en Studie om arrangerade äktenskap mot någons vilja. Studien visar att cirka fem procent av unga mellan 16 och 25 år i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Fler är flickor än pojkar och majoriteten har utländsk bakgrund. Problemen är dessutom mycket vanligare i religiösa familjer. En hög andel unga med utländsk bakgrund uppger även att de skulle bestraffas av sina föräldrar om de vore homo- eller bisexuella.

För övrigt:
- är medborgarskapsceremonierna i Norge inte så populära.
- har det kommit ännu en avhandling om invandrare och hälsa.
- kommer det snart ett förslag om att alla undervisning i skolan ska vara obligatorisk.

Inga kommentarer: