måndag 22 juni 2009

Försök med SFI bonus

Regeringen har beslutat att genomföra försöksverksamhet med sfi-bonus för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen i svenska för invandrare.

- Bättre kunskaper i svenska språket ökar möjligheten till arbete och egenförsörjning. Regeringen genomför omfattande satsningar på att höja kvaliteten i sfi-undervisningen och vi vill nu pröva om incitament riktade direkt till individen ger resultat, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Inga kommentarer: