måndag 22 juni 2009

Arbetskraftsinvandring trots lågkonjunktur

Migrationsverket har redovisat antalet arbetstillstånd som beviljats enligt den nya lagen om arbetskraftsinvandring från årsskiftet fram till den 1 juni 2009. Totalt har 5673 personer fått tillstånd enligt de nya reglerna.

Den typiske arbetskraftsinvandraren en dataspecialist från Indien som arbetar i Stockholm. Migrationsverket noterar en trend att allt fler före detta asylsökande får arbetstillstånd (130 stycken sedan årsskiftet) och att yrkesgruppen storhushåll- och restaurang (302) samt städare (88) blir allt vanligare.

Inga kommentarer: