måndag 18 maj 2009

Nytt förslag från Moderaterna om integrationspolitik

Moderaternas partistyrelse har antagit en proposition som innebär förslag på ny integrationspolitik. Propositionen "En integrationspolitik för arbete och delaktighet" kommer behandlas på Moderaternas stämma i augusti 2009.

Läs hela förslaget här.

Partistyrelsen föreslår bland annat att:

* Nyanlända ska upprätta ett startkontrakt för snabbare etablering och för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige,
* Sfi ersätts av Startsvenska, en funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i förväntade studier eller arbete i Sverige,
* Nystartsprogram införs i de utanförskapsområden där få arbetar och många har försörjningsstöd,
* Medborgarskap som har erhållits på felaktiga grunder ska kunna återkallas, dock ej med resultatet att människor blir statslösa,
* Verka för att alla adekvata resurser sätts in där det finns tecken på hedersrelaterat våld, och
* Socialtjänstlagen ändras så att socialtjänsten efter en särskild prövning får rätt, och blir skyldig, att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck enbart utifrån barnets perspektiv utan att föräldrarna kontaktas.

Inga kommentarer: