lördag 25 april 2009

Förbättrad integration i Danmark

Min fd. chef Christian Råbergh skriver som vanligt bra och intressanta artiklar på Temaasyl.se. Denna månaden om europeiskt samarbete om integration av invandrare på arbetsmarknaden, språktester och medborgarkunskap och om den europeiska integrationsportalen. Rätt så modigt att dessutom lyfta fram att den danska integrationspolitiken verkar fungera allt bättre.

Den danska integrationslagen har nu funnits i tio år och enligt uppföljningar och utvärderingar, genomförda av externa forskare och konsulter, har integrationen av invandrare stadigt förbättrats.

Inga kommentarer: