lördag 28 februari 2009

Asylmottagningsutredningen har kommit

Ett kort inlägg från den vilande bloggen.

Asylmottagningsutredningen överlämnade härom dagen betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) till migrationsminister Tobias Billström. Jag har bidragit till den genom ett kunskapsunderlag om asylsökandes möjligheter till eget boende som är med som bilaga i utredningen. Våra slutsatser används också av uppsalapolitikern Ulrik Wärnsberg (s) i hans debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Förutom det slentrianmässiga användandet av "grumligt" som används alldeles för lättvindigt i den politiska debatten om migration och integration är det en saklig artikel.

Inga kommentarer: