måndag 20 oktober 2008

Sverige fortfarande populärt land för asylsökare

Ny statistik från UNHCR visar att antalet asylsökande (12300) i Sverige minskade något första halvåret 2008 jämfört med samma period förra året. Nedgången innebär att Storbritannien och Frankrike numera hanterar fler asylansökningar. I förhållande till fokmängden är Sverige fortfarande det populäraste landet i Europa att söka asyl i.

Inga kommentarer: